GELİŞMEKTE OLAN SPOR BRANŞLARI TEMSİLCİLĞİNE ATAMA YAPILACAK

22.11.2019
İlimiz Gelişmekte Olan Spor Branşları  İl Temsilciliğine atama yapılacağından dolayı aşağıdaki  şartları taşıyan ilgililerin  04 Aralık  2019 Çarşamba  günü mesai  bitimine  kadar İl Müdürlüğümüze aşağıda belirtilen evraklar ile bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir. 

1. İlgili spor dalında, sporcu, antrenör, hakem, yönetici veya spor iş ve çevresinde tanınmış ve iyi niteliklere sahip olarak tanınmış olanlar.
2. Adli Sicil Kaydı Belgesi
3. İkametgah Kağıdı
4. İl Temsilciliği Aday Formu