SUDA BOĞULMA OLAYLARININ ÖNLENMESİ

23.03.2020
Yaz mevsiminin gelmesiyle, turistler ile vatandaşlarımızın, serinlemek ve yüzmek amacıyla girdikleri deniz, akarsu, göl, baraj, gölet, kanal, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı vb. alanlarda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının önüne geçilebilmesi veya bu tür üzücü olayların asgari seviyeye indirilebilmesini sağlamak amacıyla alınacak tedbir ve uyulması gereken kuralları ihtiva eden, Antalya Valiliği'nin 20.03.2020 tarihli ve 11116 sayılı 2020/2 numaralı "Suda Boğulma Olayları" konulu genelgesi yayınlanmıştır. Genelgeyi aşağıdaki bağlantıya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.


Antalya Valiliği'nin 20.03.2020 tarihli ve
11116 sayılı 2020/2 numaralı
"Suda Boğulma Olayları"
konulu genelgesi.

Genelge Eki