Kulüp İşlemleri

Sporcu Lisansı Belgeleri ve Diğer Belgeler

SPOR KULÜBÜ TESCİLİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Dilekçe. (Mühürlü ve imzalı) (2 Adet)
 2. Taslak Spor Kulübü Tüzüğü.
 3. Tüzüğün tamamı.
  • Renk belirtilecek.
  • Faaliyet alanında "sportif alanda faaliyet gösterir" ibaresi yer alacak.
  • Dernekler İl Müdürlüğü'nün kulüp başkanlığı adına verdiği ilk sayfa ve mühürlü son sayfa.
  • Eğer tüzük onay tarihinden itibaren 6 ay geçmişse genel kurul sonuç bildirgesi.
 4. Spor Kulüpleri Tescil Taahhütnamesi. (Mühürlü ve imzalı)
 5. Amblem (CD ortamında)
 6. Takım sporları için tüzükteki forma rengi ile aynı renklerde olan formanın fotoğrafı. A4 Boyutunda mühürlü ve imzalı. (2 Adet)
 7. Taahhütnamede belirtilen branşlar için antrenör belgesi ve sözleşmesi. (Antrenör belgeleri en az 2.kademe, İhtisas ise 3. kademe) (Sözleşme mühürlü ve imzalı)
 8. Kulüp Bilgi Formu. (bilgisayarda doldurulmuş)
 9. Yönetim kurulu karar fotokopisi. "Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir" ibaresi yer almalı. (2 Adet)
 10. Kuruluş bildirgesi.
 11. Alındı Belgesi (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünden alınacak)
 12. Tesis bilgisi.
  • Okul kulübü için okuldan izin yazısı.
  • Kulübe ait ise tapu / kira kontratı / tesis protokolü.
  • Özel tesisler için İl Müdürlüğümüzden alınan ruhsat fotokopisi.
 13. Merkez ofise ait kira kontratı veya tapu senedi.
 14. Vergi numarası ve vergi dairesi.
 15. Kulübe ait e-posta adresi.
 16. İmza Sirküsü Yetki Belgesi. (Noter Tasdikli)
 17. Faaliyet Belgesi.
 18. Özel şartlar.
  • İhtisas spor kulüpleri için taahhüt ettiği branşlarda giderini karşılayacak gelire sahip olduğuna dair belge. (A4 boyutunda, tasdikli)
  • Halkoyunları branşında tescil yaptıracak spor kulüpleri için kulüp merkezinde bulundurulacak yöreye özgü silahlar hakkında Emniyet Müdürlüğünden izin yazısı, merkez ofiste silah yoksa yazıda bu detay da bulunmalı.
BRANŞ İLAVESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Dilekçe. (Mühürlü ve imzalı)
 2. Spor Kulüpleri Tescil taahhütnamesi. (Mühürlü ve imzalı)
 3. Yönetim kurulu kararı fotokopisi. "Kulübümüzün ........ branşlarında tescilinin yapılabilmesi için ilgili makamlara başvuru yapılmasına karar verilmiştir" ibaresi yer almalı.
 4. Taahhütnamede belirtilen branşlar için antrenör belgesi ve sözleşmesi. (Antrenör belgeleri en az 2.kademe, İhtisas ise 3. kademe) (Sözleşme mühürlü ve imzalı)
 5. Tesis bilgisi. (Tescil belgelerinin 11'nci maddesine bakınız.)
 6. Kulüp Bilgi Formu. (bilgisayarda doldurulmuş)
 7. Forma fotoğrafı. (Tescil anında verilmediyse ve branş uygunsa) (Tescil belgelerinin 6'ncı maddesine bakınız.)
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 1. Yeni ve eski tüzüğün ilk sayfası.
 2. Genel kurul tutanağı.
 3. Dilekçe
 4. Renk değişikliğinde ise; ek olarak yeni forma rengi ve yeni amblem ile eski amblem.
 5. Kulüp Bilgi Formu. (bilgisayarda doldurulmuş)