Faaliyetler

GSB SPOR OKULLARI
Kayıt Formu - Kayıt Formu (18 Yaş Üstü)
Antalya Spor Salonundaki faaliyetler hakkında bilgi için; 02422370780 02422370750
İlçelerdeki kurslar hakkında bilgi almak ilçe müdürlüklerimizden bilgi alabilirsiniz.