Kulüp İşlemleri

3. DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
3.1 Spor Kulübü Tüzük Değişikliği Dilekçesi
3.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
3.1.2 Genel Kurul Duyurusu
3.1.3 Hazirun Listesi
3.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
3.1.5. Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurulun yapıldığı tarihe ait karar)
3.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
3.3 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
3.4 Kulüp ambleminin JPG biçiminde antalya.skb@gsb.gov.tr adresine gönderilmesi.
3.5 Kulübe ait UAVT kodunun https://adres.nvi.gov.tr/Home adresinden sorgulanması ve numarasının bildirilmesi.
3.6 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
3.7 Spor Kulübü Tüzüğü İl Müdürlüğünce Onaylandıktan Sonra
3.7.1. Vergi Dairesi kayıtlarının yeni isme uygun olarak güncellenmesi
3.7.2. Banka Hesabı kayıtlarının yeni isme uygun olarak güncellenmesi
3.7.3. KEP kaydının ivedilikle İl Müdürlüğüne bildirilmesi.
3.7.4. Spor Kulübü Kaşe ve Mührünün güncellenmesi.


4. SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURULUŞ İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
4.1 Spor Anonim Şirketi Kuruluş Dilekçesi
4.2 Spor Anonim Şirket Tescil Talebi (Ek-3)
4.3 Yönetim Kurulu Kararı
4.4 Spor A.Ş. Esas Sözleşmesi (Spor dalına ilişkin her türlü faaliyette bulunma hak ve yetkisini içeren)
4.5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
4.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)
4.7 Spor Anonim Şirketleri Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname
4.8 Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.)
4.9 Pay Sahipleri Arasında Tüzel Kişiliklerin Bulunması Halinde Tüzel Kişiliklerin Unvan ve Merkezini Gösterir Belge
4.10 Anonim şirketin kamu kurum ve kuruluşları veya eğitim kurumları bünyesinde yer alması durumunda ilgili kurum veya kuruluşun vereceği izin yazısı.
4.11 Mevcut pay sahibi bilgilerine ilişkin defter ve benzeri kayıtların örneği.


5. SPOR KULÜBÜ TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEMLERİ
5.1 Spor Kulübü Başvuru Dilekçesi
5.1.1 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
5.1.2 Genel Kurul Duyurusu
5.1.3 Hazirun Listesi
5.1.4 Genel Kurul Divan Tutanağı
5.2 Spor Kulübü Tüzüğü Örneği
5.3 Tüzüğün eski hali Yeni hali.
5.4 Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu
5.5 Adli Sicil Kaydı (e-devlet)
5.6 Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (Son 5 Yılın)
5.7 Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname


6. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER ve BASTIRILACAK BELGELER
Tutulacak Defterler ve Bastırılacak Belgeler ile İlgili Genel Açıklama
6.1 Spor Kulübünce Tutulması Zorunlu Defterler
Defter Teslim Dilekçesi
6.1.1 Karar Defteri
6.1.2 Üye Kayıt Defteri
6.1.3 Evrak Kayıt Defteri
6.1.4 İşletme Hesabı Defteri (Noter tarafından onaylanacaktır)
6.1.5 Demirbaş Defteri
6.1.6. Borç Alacak Defteri
6.2 Spor Kulübü Defter Teslim Dilekçesi
6.3 Spor Kulübü Kaşesi
6.4 Spor Kulübü Mührü
6.5 Vergi Numarası
6.6 Banka Hesap Numarası
6.7 KEP Adresi
6.7.1. KEP Online Başvuru Linki
6.7.2. KEP Başvurusu İçin Gerekli Belgeler


7. SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN YAPILACAK BİLDİRİMLER
7.1 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
7.2 Spor Kulübü Organları Değişiklik Bildirimi
7.3 Yerleşim Yeri Değişikliği Bildirimi.
7.4 Üye Değişikliği Bildirimi


8. SPOR KULÜBÜ FESİH İŞLEMLERİ
7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama
8.1 Spor Kulübü Fesih Dilekçesi
8.2 Karar Defteri Fotokopisi (Genel Kurul Kararı gündem maddeleri belirtilecek)
8.3 Genel Kurul Duyurusu
8.4 Hazirun Listesi
8.5 Genel Kurul Divan Tutanağı (“Derneğin Feshine Oy Birliğiyle Karar Verilmiştir” ifadesi olacak)
8.6 Genel Kurul Sonuç Bildirimi
8.7 Spor Kulübü Tasfiye Tutanağı
8.8 Banka hesabının kapatıldığına dair yazı veya dekont.